Första akademiska studien på Shim publicerad

Shim har varit föremål för en akademisk studie gjord i samarbete med Gerhard Andersson, professor i psykologi vid Linköpings universitet och Karolinska institutet. Resultaten visade att de som pratade med Shim regelbundet under två veckor upplevde mindre stress och högre emotionellt välmående än deltagarna i kontrollgruppen.

Den randomiserade kontrollerade studien har nu publicerats i Internet Interventions, en av världens ledande vetenskapliga tidskrifter för digital psykologi. Det innebär att studien granskats och godkänts av oberoende forskare.

Studien var den första i världen som undersökte hur en chatbot kan påverka emotionellt välmående. Eftersom det var en pilotstudie var antalet deltagare begränsat till 28 personer, som lottades till att antingen få tillgång till Shim eller inte under två veckor. Båda grupperna fick innan studien startade fylla i en förmätning som mätte upplevd stress, upplevt emotionellt välmående och upplevd livskvalitet. Efter studiens slut fick grupperna fylla i samma självskattningsskalor igen.

Resultaten visade att de som pratade med Shim regelbundet under studiens gång skattade lägre på upplevd stress och högre på emotionellt välmående än deltagarna i kontrollgruppen. Det fanns dessutom en skillnad i upplevd livskvalitet, men den skillnaden var inte signifikant (det vill säga, det kan inte uteslutas att den skillnaden kan ha berott på slumpen).

Kvalitativa intervjuer gjordes också med deltagarna för att bland annat ta reda på vad man tyckte var det största värdet med Shim. Att hjälpa en att reflektera, att lära sig nya saker och att uttrycka positiva tankar till andra var de värden som flest deltagare lyfte fram. Ett par citat från studien, som illustrerar detta:

”Det finns ingen app som har gjort det så lätt att reflektera över saker i livet som Shim. Man kan få ut något bättre av sin tid än att bara kolla Facebook genom att öppna Shim och reflektera över viktiga saker.”

”Jag gillade blandningen mellan att få lära mig saker och att få reflektera och berätta det för Shim.”

”Det bästa med att prata med Shim är att det gjorde att jag visade uppskattning och tacksamhet mot andra, något som jag annars inte brukar göra.”

Studien visade också att deltagarna i studien var väldigt aktiva med Shim, i snitt 1.3 gånger per dag under dessa två veckor, vilket är mer än vad som rapporterats i alla andra studier där man använt appar utan någon mänsklig kontakt. De studier som visat på högst aktivitet bland deltagarna ligger under 1 gång per dag i snitt.

Detta var som sagt en pilotstudie med ett mindre antal deltagare, men professor Gerhard Andersson tycker att resultaten är väldigt lovande. Han säger att det finns mycket att vinna på detta sätt att använda modern teknologi och vill gärna fortsätta utvärderingen med större grupper.

Vi håller såklart med, och ser fram emot fler forskningssamarbeten i framtiden!

Studien kan läsas i sin helhet här.